Projekty architektoniczne

Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski

Projekt: Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski

Lokalizacja: Czechowice – Dziedzice

Projekt otrzymał 3 nagrodę w konkursie organizowanym przez SARP na „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach”

W uzasadnieniu napisano:

3 nagrodę przyznano za kompleksowe i spójne opracowanie urbanistyczno – architektoniczne budynku biblioteki, urzędu miasta i parku. Przedstawiona koncepcja wyróżnia się z grupy kilkunastu prac konkursowych o zbliżonych rozwiązaniach.


Konkurs podzielony na 3 etapy zakładał:

W etapie 1:
Zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy spełnieniu odpowiednich wymagań miejscowego planu zagospodarowania (między innymi ilości miejsc parkingowych). Na terenie opracowania założono park wyposażony w różne elementy przestrzeni publicznych, takich jak amfiteatr, fontanny, place zabaw a także miejsca do rekreacji i wypoczynku. Głównym założeniem było oparcie projektu o dwie główne osie urbanistyczne wyznaczające najważniejsze kierunki napływu ludzi. Wzięto pod uwagę zarówno dojścia związane z transportem publicznym jak również z centrum miasta. Miękkie formy urbanistyczne ścieżek mają zapraszać do obiektów biblioteki i urzędu miejskiego.

W etapie 2:
Zaprojektowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w oparciu o rygorystyczne uwarunkowania finansowe. Obiekt miał być tani i łatwy w wykonaniu a także posiadać wspólne elementy z Urzędem Miejskim zaplanowanym na 3 etap realizacji. Dlatego zdecydowano się na prostą formę budynku i jasny podział funkcjonalno – przestrzenny. Prostota dotyczy także projektu i wystroju wnętrz. Istotnym elementem jest zastosowanie na elewacji płyt mających symbolizować strony książki.

W etapie 3:
Zaprojektowanie Urzędu Miejskiego, podobnie jak w przypadku biblioteki, w oparciu o rygorystyczne uwarunkowania finansowe. Obiekt miał być tani w realizacji a jednocześnie pełnić funkcję reprezentacyjną. Dlategoteż zaprojektowano budynek składający się z prostych brył odzwierciedlających zlokalizowane wewnątrz funkcje. Centralną część uniesiono w celu uzyskania akcentu architektonicznego i lepszej ekspozycji urzędu.

Projekt wykonany we współpracy z Robertem Wizorem – Arte Wizor Atelier.

Read in English