Projekty urbanistyczne

Binzhou masterplan

Projekt: Binzhou Masterplan

Lokalizacja: Binzhou, Chiny

Status projektu: Projekt konkursowy

Projekt został nagrodzony 1 Grand Prix w międzynarodowym konkursie.

Koncepcja masterplanu dla północnej części miasta Binzhou, została opracowana w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Planistyczny miasta Binzhou.

Projekt został wykonany przez zespół architektów i planistów na podstawie wytycznych planu zagospodarowania miasta i prowincji.
Masterplan składa się z funckji biznesowych, turystycznych, mieszkaniowych a także szkolnictwa wyższego, które są połączone wzdłuż naturalnych osi widokowych wytyczonych na podstawie ukształtowania terenu, nasłonecznienia, warunków istniejącej i planowej infrastruktury. Został podzielony na etapy, co umożliwia jego adaptację, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi i społecznymi.

W czasie projektowania, wzięto pod uwagę historyczne elementy miasta a także naturalne warunki środowiskowe terenu. Stały się one istotną częścią nowo planowanej zabudowy poprzez umieszczenie ich w centralnych miejscach zakończeń osi widokowych.

Istotnym elementem planu na rozwój mniejszych ośrodków miejskich w Chinach jest tworzenie lokalnych „centrów kreatywności”, które pozwalają na zwiększenie tempa rozwoju miast i wypracowanie lokalnych biznesów tworzących, a nie tylko produkujących towary. W przypadku opracowywanego masterplanu, „centrum kreatywne” zostało ulokowane na eksponowanym, zachodnim brzegu rzeki i pozostaje, obok centrum biznesowego, jednym z najważniejszych wartości nowo projektowanego miasta.

Projekt wykonany przez australijskie biuro architektoniczne ANS architects and planners

Read in English