Projekty architektoniczne

Centrum Kulturalne Psie Pole

Projekt: Centrum Kulturalne „Psie Pole”

Lokalizacja: Wrocław

Projekt otrzymał 3 nagrodę w konkursie organizowanym przez miasto Wrocław na „Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Psie Pole przy ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu”

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie centrum kulturalnego z miejską biblioteką publiczną we Wrocławiu. Głównym problemem projektowym była lokalizacja obiektu w historycznej zabudowie dzielnicy Psie Pole (ulica Bolesława Krzywoustego jest wpisana do rejestru zabytków) a także zróżnicowane pod względem funkcjonalnym jak i wysokościowym sąsiedztwo. Działka o bardzo charakterystycznym kształcie, wymagania głównego inwestora a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmusiły do poszukiwania rozwiązań minimalizujących komunikację pionową oraz maksymalizujących wykorzystanie przestrzeni.

Bryła budynku została uformowana zgodnie z wewnętrzną funkcją w sposób umożliwiający najlepsze zintegrowanie z istniejącą zabudową. Podcięcie narożnika akcentuje strefę wejściową oraz dopasowanie do załamania ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto podział elewacji na 3 poziomy nawiązuje do kontekstu otoczenia. Cofnięta ostatnia kondygnacja zmniejsza optycznie skalę zabudowy do małomiasteczkowej.

Bardzo ważnym elementem projektu było zastosowanie grafiki na elewacji frontowej, która pozwoliła na integrację całej strefy wejściowej a także silne umiejscowienie obiektu w kontekście.

Zdecydowano się na zastosowanie pionowych paneli przeciwsłonecznych, które ograniczają widok na „niechciane” sąsiedztwo (dom pogrzebowy) a otwierają perspektywę na zabytkowy kościół wraz z parkiem. Użycie żaluzji pozwoliło również na „uspokojenie” elewacji w widoku północno-wschodnim oraz „ożywienie” w kierunku przeciwnym. Podziały na elewacji odnoszą się do sąsiednich kamienic w sposób symboliczny – poprzez ich zwiększanie, naprowadza się na strefę wejściową.

Projekt wykonany we współpracy z Robertem Wizorem oraz Krzysztofem Kozusznikiem.

Read in English