Projekty wnętrz

Entrance hall in Massmedio

Project: Entrance hall in Massmedio project

Location: Gliwice

The entrance hall at Massmedio is a visually open space with features common to all buildings of the complex. These include, among others: a restaurant, a student club, the building administration and the entrance to each building of Massmedio (TV station, radio station, department of Radio and Television). Such a large area, in addition to being a representative, also allows the use of a common entrance area and foyer as a gallery during major events, art and film festivals.

Interior concept made for Massmedio project

 

Projekt: Hall wejściowy w obiekcie Massmedio

Lokalizacja: Gliwice

Hall wejściowy w obiekcie Massmedio to otwarta wizualnie przestrzeń z funkcjami wspólnymi dla wszystkich budynków kompleksu. Należą do nich między innymi: restauracja, klub studencki, administracja budynku a także wejścia do każdego z budynków Massmedio (stacja telewizyjna, stacja radiowa, wydział Radia i Telewizji). Tak duża powierzchnia, poza pełnieniem funkcji reprezentacyjnej, pozwala również na wykorzystanie wspólnej strefy wejściowej jako galerii i foyer w czasie dużych imprez artystycznych i festiwali filmowych.

Koncepcja wnętrza wykonana na potrzeby projektu Massmedio

massmedio_audio_wizualna_smallDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *