Projekty architektoniczne

Massmedio – Gliwickie Centrum Medialne

Musimy się pochwalić, że udało nam się dzisiaj (03.06.2013) obronić naszą pracę dyplomową na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. W związku z tym, zanim zaczniemy porządnie świętować, mały update projektowy! Gratulujemy wszystkim dyplomantom!


Projekt: Massmedio – Gliwickie Centrum Medialne

Lokalizacja: Gliwice

Tematem naszej pracy dyplomowej jest projekt Gliwickiego Centrum Medialnego Massmedio składającego się z 3 głównych budynków o różnej funkcji: stacji telewizyjnej, stacji radiowej oraz Wydziału Radia i Telewizji.

Pomysł połączenia tych obiektów ze sobą wynikł z przeprowadzonych analiz przykładów podobnych kompleksów za granicą oraz indywidualnych obiektów w Polsce. Problemem w istniejących ośrodkach telewizyjnych i radiowych na terenie kraju jest brak wykwalifikowanego personelu techniczno – realizacyjnego. Każda nowo zatrudniona osoba, pomimo ukończonych studiów, musi przejść długie szkolenie przygotowawcze do pracy. Z jednej strony brakuje uczelni kształcących w tym kierunku, a z drugiej strony te której istnieją, nie posiadają funduszy na nowoczesny sprzęt wspomagający naukę.

Stąd narodził się pomysł by połączyć funkcję nauczania oraz praktyki zawodowej w jednym kompleksie budynków. Możliwość obserwacji i współpracy z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami radia i telewizji daje studentom ogromne możliwości rozwoju i konkurencyjności w przyszłym życiu zawodowym. Z drugiej strony zarówno stacja telewizyjna jak i radiowa zyskuje dobrze wyszkolonych przyszłych pracowników. Połączenie to pozwala również na wspólną promocję – stacja telewizyjna i radiowa jako marka medialna potrzebują reprezentacyjnej siedziby obejmując swym patronatem obiekt uczelni.

Pomysł „Massmedio” opiera się na współgraniu jego poszczególnych części w zakresie zagospodarowania przestrzeni, koncepcji estetycznej i, w konsekwencji, rozwiązań konstrukcyjnych. To co wyróżnia każdy budynek, to rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, charakterystyczne dla każdej funkcji z osobna. Zastosowanie nadwieszeń i mocno liniowa, prosta, dynamiczna architektura obiektu ma w swoim założeniu odzwierciedlać nowoczesność i elastyczność tego rozwiązania.

Główną ideą projektu był jasny podział na strefy funkcjonalne oraz szczere odzwierciedlenie funkcji znajdującej się wewnątrz w zewnętrznej formie. Do każdego z budynków indywidualnych wprowadzono funkcję sali multimedialnej, stąd załamanie bryły na wysokości funkcji sali pokazowej, co ukazywać ma naturalne nachylenie związane z potrzebą uzyskania odpowiedniej przewyżki dla widowni.

Read in English