Favourite

Newsroom w Massmedio

Projekt: Newsroom w obiekcie Massmedio

Lokalizacja: Gliwice

Najważniejsze było odpowiednie zestawienie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie dla uzyskania najlepszego ciągu produkcyjnego, opracowanego na podstawie analizy przykładów. W centrum znajdują się pomieszczenia newsroomu i dziennikarzy, jako miejsca, gdzie każda informacja jest odbierana. Stąd informacja trafia najszybszą drogą zarówno do wydawców, a w szczególnych przypadkach również do administracji. Następnie, poprzez obróbkę materiału, może być przekazana do nadawania lub może zostać odpowiednio zinterpretowana w głównym studiu telewizyjnym. Newsroom zaprojektowany został jako przestrzeń umożliwiająca łatwy przepływ informacji i sprzyjająca pracy w grupie. Istotny był wizualny kontakt z otoczeniem oraz ergonomiczna aranżacja ułatwiająca orientację.

Koncepcja wnętrza wykonana na potrzeby projektu Massmedio

Read in English