Projekty architektoniczne

UPS Underwater Prison System

Project: UPS Underwater Prison System on Pacific Ocean

Location: Pacific Ocean

The main function of each prison is to isolate the inmates from the society, therefore the selection of an appropriate type of barrier is vital when constructing the prison. In our vision the prison is located underwater so the main barrier surrounding the prisoners is seawater. The platform is a steel frame construction which is equipped with a number of additional functions- depending on the various needs. UPS (Underwater Prison System) is a universal solution and can be located anywhere in the world. It can be built as a whole new platform or the unused oil rigs may be applied.

UPS underwater prison system KAMarchitects

The platform is a modern construction and may be used not only as a prison. Its essential elements include electricity factories, which convert the kinetic energy of wind and water into power. All of these components (turbines, rake wheel, raks, mills, water energy generators) may produce the clean and renewable energy for coastal cities located near UPS.

Capsules are equipped with a system of easily adaptable equipment (seats,beds, shelves, etc.) which is folding and thanks to the strong suction cups can be „glued” anywhere into the capsule. Number of cells can be easily increased and their location depends on the penalty (the most dangerous are imprisoned closest to the sea floor).

Project made in collaboration with Anna Jurkiewicz & Adam Myczkowski.


Projekt: UPS Underwater Prison System on Pacific Ocean

Lokalizacja: Pacyfik

Główną funkcją każdego istniejącego więzienia jest izolacja osadzonych, dlatego też tak ważne jest stworzenie odpowiedniej bariery. W naszej wizji zakład karny mieści się pod powierzchnią morza, a jedyną barierą otaczającą każdego więźnia jest woda. Platforma stanowi szkielet który następnie wyposażany jest w dodatkowe funkcje – różne w zależności od potrzeb. UPS jest uniwersalnym rozwiązaniem i może być zlokalizowany w każdym miejscu na ziemi. Istnieje możliwość budowy całkiem nowego szkieletu platformy lub użycia niedziałających platform wiertniczych.

Platforma jest nowoczesnym produktem, nie pełni jedynie roli więzienia. Istotnymi jej elementami są moduły prądotwórcze, które przetwarzają energię kinetyczną wiatru i wody w prąd. Wszystkie te elementy zasilają miasta znajdujące się w pobliżu UPS w czystą i odnawialną energię. Osadzeni odbywający karę otrzymują niezbędne produkty codziennego użytku.

Osadzeni spędzają czas w pojedynczych, w pełni skomputeryzowanych celach, będących „żywym organizmem” doczepionym do głównej, technicznej struktury. Każda z cel jest modularną sferą o kubaturze 18 m sześciennych i wykonana z podwójnego, zbrojonego, endotermicznego szkła z izolacją pomiędzy poszczególnymi warstwami oraz instalacjami oświetleniowymi i kanalizacyjnymi. Kapsuły wyposażone są w system łatwo adaptowalnego wyposażenia (siedzisk, łóżka, półek itd.) które są składane a dzięki mocnym przyssawką mogą być „doklejane” w dowolnym miejscu kapsuły. Ilość cel może być łatwo zwiększana a ich położenie zależne jest od wymiaru kary (najgroźniejsi osadzeni znajdują się najbliżej dna morskiego).

Projekt wykonany we współpracy z Anią Jurkiewicz i Adamem Myczkowskim.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *