Projekty urbanistyczne

Xuzhou masterplan

Binzhou masterplan

REgeneracja

reGENERACJA

FOR(VIVE)TUM

forVIVEtum

reLIFE

reLIFE

Nowe centrum Zabrza

Nowe centrum Zabrza

Osiedle Przyjaźni

Osiedle Przyjaźni

Dzielnica mieszkaniowa

Dzielnica mieszkaniowa

SEN Project

SEN Project

Restrukturyzacja terenów mieszkaniowych

Restrukturyzacja terenów mieszkaniowych

Dzielnica mieszkaniowa

Dzielnica mieszkaniowa

Dzielnica mieszkaniowa

Dzielnica mieszkaniowa

Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny