Projekty urbanistyczne

Xuzhou West New District

Project: Xuzhou West New District

Location: Xuzhou, China

Status: Competition

Project qualified for final, closed stage of competition among 3 others design proposal. Due to financial issues, city government decided to not determine the winner.

The competition organized by the City Planning Department of Xuzhou municipality was concerned about planning, urban and architectural design proposal for west, undeveloped „new” area of the city, the implementation of which is planned for the years 2020-2030.

kamarchitects_xuzhou_1_small

Due to the rapid development of the city and its highly fragmented structure, our main priority during the design process, was to create a sustainable urban complex along the main north-south axis, which intersects the principal east-west axis leading to existing city centre.

There were planned three centers, which functions depend on the surroundings, existing and planned features, existing infrastructure and natural values. Particularly important was how to combine these centers with proper implementation of “green buffer zones”.

kamarchitects_xuzhou_2_small

The northern part of the district is a logistics center consisting mainly of logistics and production halls, showrooms, offices and food warehouses. There are additional existing values featuring logistics center – train station and located near the highway. An important point – fresh food market, which becomes „gateway” to the district, is located in the southern part of the logistics center. Multicolored roof, which covers regular blocks of market halls symbolize wide variety of local cuisine. Existing in the development an extensive railway station was a natural border between the northern and central part of the city. To solve the circulation problem, there was planned observation walkway having a beginning and an end in the „green buffer zone”.

kamarchitects_xuzhou_3_small

The central part of the district is the cultural center planned over the lake, in a strategic location with easy access to the city center by metro, and near existing infrastructure and planned residential area in the southern part. It was divided vertically for the car zone and the pedestrian zone. Footbridge over the streets allows for collision-free communication and appreciation of the southern view axis of the city along the green banks of the lake. Two planned skyscrapers, taller than 200 meters, are both: landmark and a symbol of the district’s development, clearly visible from the southern recreational areas located on the shores of the lake and on the hills.

The southern part of the district is a tourist center, located in natural beauty environment and close to existing infrastructure. In addition, planned there were planned additional “city bedroom” and cultural functions, which were combined with the other centers. Important part of the southern district is tourist resort located along the lake with characteristic observation tower overlooking the lake. Inspiration for tower’s parametric design were geometrical shapes of flowers, for which the lake is a natural habitat.

Project made by ANS architects and planners

kamarchitects_xuzhou_4_small

 

Projekt: Xuzhou West New District

Lokalizacja: Xuzhou, Chiny

Status projektu: Projekt konkursowy

Projekt został zakwalifikowany do finałowego etapu konkursu, wraz z trzema innymi propozycjami. Ze względów finansowych urząd miasta Xuzhou zdecydował o nie wyłonieniu ostatecznego zwycięzcy.

Konkurs zorganizowany przez wydział planistyczny miasta Xuzhou dotyczył wykonania propozycji planistyczno-urbanistyczno-architektonicznej zachodniej, „nowej” dzielnicy miasta, której realizacja planowana jest na lata 2020-2030.

W związku z szybkim rozwojem miasta i jego mocno sfragmentowaną strukturą priorytetem w trakcie procesu projektowego było wytworzenie zrównoważonego zespołu urbanistycznego, którego główna północno-południowa oś przecina się z główną, wschodnio – zachodnią magistralą komunikacyjną miasta.

kamarchitects_xuzhou_5_small

Na rozpatrywanej działce zaplanowano trzy centra, zależne od otaczających, istniejących i planowych funkcji, istniejącej infrastruktury a także istniejących wartości przyrodniczych. Szczególnie ważne było połączenie tych funkcji przy jednoczesnym wytworzeniu buforów zieleni.

Północna część dzielnicy to centrum logistyczne składające się głównie z hal logistyczno-produkcyjnych, hal wystawowych a także biur i hurtowni jedzenia. Zaplanowanej funkcji sprzyja znajdująca się na terenie stacja kolejowa oraz znajdująca się w pobliżu droga szybkiego ruchu. Istotnym punktem będącym „bramą” do dzielnicy jest znajdujący się w południowej części centrum logistycznego „rynek świeżego jedzenia”. Wielobarwny dach przykrywający regularne bloki hal symbolizować ma różnorodność lokalnej kuchni. Istniejąca na terenie opracowania rozległa stacja kolejowa stanowiła naturalną granicę pomiędzy północną i środkową częścią miasta. Zostały one połączone widokową kładką mającą swój początek i koniec w „zielonej” strefie buforowej”.

Środkowa część dzielnicy to centrum kulturalne, zaplanowane nad jeziorem, w strategicznej lokalizacji z łatwym dostępem do centrum miasta metrem, a także położona w pobliżu istniejącej infrastruktury mieszkaniowej i planowanej na południu dzielnicy turystycznej. Centrum podzielono wertykalnie na strefę ruchu kołowego i strefę ruchu pieszego. Kładki ponad ulicami pozwalają na bezkolizyjną komunikację a także docenianie południowej osi miasta wzdłuż zielonych brzegów jeziora. Dwa zaplanowane wieżowce o wysokości ponad 200 metrów stanowią łatwy punkt orientacyjny a także symbol rozwoju dzielnicy, łatwo zauważalny z południowych terenów rekreacyjnych znajdujących się nad brzegiem jeziora a także na wzgórzach.

kamarchitects_xuzhou_6_small

Południowa część dzielnicy to centrum turystyczne, wykorzystujące naturalne walory przyrodnicze oraz istniejącą w pobliżu infrastrukturę. Ponadto zaplanowano funkcje „sypialniane” oraz kulturalne, które zostały połączone z pozostałymi centrami. Istotnym miejscem jest zaprojektowany kompleks wypoczynkowy na południowym krańcu jeziora z wieżą widokową, z której szczytu rozpościera się widok na centrum kulturalne znajdującej się na przeciwległym brzegu. Inspiracją dla parametrycznie zaprojektowanej wieży były geometryczne kształty roślin, dla których jezioro jest naturalnym habitatem.

Projekt wykonany przez australijskie biuro architektoniczne ANS architects and plannersDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *